Published on: 12/08/2019

На патот кон Самитот во Наироби, младите ја прославуваат #ICPD25 како важна пресвртница за нивното сексуално и репродуктивно здравје и избор