Да обезбедиме права и избор за сите

Вести

17 October 2018

Изборот да се одреди дали, кога и колку деца ќе се има, може да го зајакне економскиот и социјалниот развој

  Обединети нации, Њујорк, 17 октомври  – Денес, во светот, се повеќе луѓе имаат право на избор за тоа кога и колку деца ќе имаат. Големината на семејството е тесно поврзана со репродуктивните права, кои пак, се поврзани со многу други права, вклучувајќи го и правото на соодветно здравје, образование и работни места. Ова се

24 September 2018

Започнува серија на обуки на мултидисциплинарен медицински персонал

Скопје, 24 септември - Во рамки на партнерството на Фондот за население на Обединетите нации – УНФПА со Владата на Република Македонија за намалување на мајчината и новороденечка смртност, денеска на Универзитетска клиника за гинекологија и акушерство во Скопје започнува првата двонеделна обуки на мултидисциплинирани тимови од

21 September 2018

Експертска мисија на УНФПА за техничка помош на Државниот завод за статистика

Скопје, 21 септември - Експертска мисија за обезбедување техничка помош на Државниот завод за статистика (ДЗС) за унапредување на податоците за населението, вклучувајќи го и пописот, поддржана од Фондот за население на Обединетите нации (УНФПА), се спроведе во Скопје во периодот од 17 до 21 септември, 2018 година. Мисијата ја

Видеа

Публикации

Во неколку држави во Источна Европа, бројноста на населението се намалува. Десетте...
Повеќето луѓе, до неодамна, имаа големи семејства – просечно по пет деца. Денес има...

Социјални медиуми