Да обезбедиме права и избор за сите

Вести

20 Март 2020

Со ширењето на пандемијата, жените и девојките се соочуваат со зголемени ризици

ОБЕДИНЕТИ НАЦИИ, Њујорк - Со зголемување на бројот на лица заразени од Ковид-19 низ светот, владите преземаат досега невидени мерки за да го ограничат ширењето на вирусот, преку зајакнување на здравствените системи и ограничување на движењето. Сите овие мерки влијаат врз милиони луѓе. Но, во вакви околности, носителите на

6 Март 2020

Изјава на УНФПА за новиот коронавирус (COVID-19) и бременоста

УНФПА, Агенцијата за сексуално и репродуктивно здравје на ООН, внимателно ја следи ситуацијата и работи со партнерите, владите и агенциите на ООН на справување со новиот коронавирус (COVID-19), која е прогласена за јавно-здравствена вонредна состојба од меѓународен интерес од страна на Светската здравствена организација (СЗО).

23 Октомври 2019

Јакнење на човечки капитал како одговор на демографските промени – Конференција на УНФПА

Инвестирање во човечки капитал, особено во здравјето на луѓето, образованието и иновативниот потенцијал е клучната стратегија за одговор на демографските промени во Југоисточна Европа, е заклучокот од Регионалната конференција што ја организираше Фондот за население на Обединетите нации-УНФПА, во Сараево.              Државите

Социјални медиуми