Ensuring rights and choices for all

Вести

19 August 2018

Светски ден на хуманитарноста 2018 – Потребни се итни напори за заштита на жените и девојките во кризи

Жените и девојките кои се раселени поради војна или катастрофа се под најголем ризик од силување, експлоатација и злоставување. Престојот во камп за бегалци или во други места каде има хуманитарни услуги не ги елиминира секогаш овие ризици. Недоволно осветлени тоалети или пумпа за вода што не е во опсегот на заштита од страна

26 July 2018

Соработка на Фондот за население на ОН и Државниот завод за статистика во областа на податоци за населението

Фондот за население на ОН (УНФПА) и Државниот завод за статистика деновиве во Скопје потпишаа Меморандум за разбирање што предвидува јакнење на националните капацитети за собирање на податоци за населението, анализа, дисеминација и користење во развојните политики. Во текот на следните три години, Фондот за население на ОН ќе

14 July 2018

Отворање на првите Центри за упатување на жртви на сексуално насилство

Центри за упатување на жртви на сексуално насилство денеска се отворија во три градови во државата – Куманово, Тетово и во Скопје. Централниот настан се организираше во општата болница Куманово во присуство на владини и претставници на локалната самоуправа, претставници на Програмата за развој на ОН (УНДП), на Фондот за

Videos

Публикации

Неплатената работа поврзана со грижа честопати се смета за второстепено прашање, но тоа...
Меѓународното техничко упатство за сексуално образование е техничка алатка којашто ги...

Социјални медиуми

Events

No content available.

Набавки

No RFPs at this time