КОВИД-19: Низ родова призма

Заштита на сексуалното и репродуктивно здравје и права, и промовирање на родова еднаквост

Број на страници: 8

Датум на објавување: Март 2020

Автор: УНФПА

Појавата на епидемии различно влијае на жените и на мажите. Ширењето на болести уште повеќе ја влошува постоечката нееднаква положба во која се наоѓаат жените и девојчињата како и дискриминацијата на други маргинализирани групи како што се лицата со посебни потреби и лицата кои живеат во екстремна сиромаштија.

Глобално, жените претставуваат 70 проценти од здравствениот и социјален сектор. Треба особено внимание да се посвети на тоа дека нивната работна средина може уште повеќе да ги изложи на дискриминација. Исто така, треба да се земе предвид и нивното сексуално и репродуктивно здравје и психо-социjaлни потреби како здравствени работници на првата ‘борбена’ линија.