Публикација

Нови изданија

Раното стапување во брак, тинејџерската бременост и другите манифестации на длабоко вкоренетите родови нееднаквости ги подриваат здравјето и правата на девојките и се закануваат на амбициозната агенда за развој на светот, предупредува УНФПА, Фондот за население на Обединетите нации, во Извештајот за состојбата на светското население во 2016 година.

Десет години е клучна возраст за девојчињата насекаде, бидејќи се приближува пубертетот. Во регионот на Источна Европа и Централна Азија, некои девојчиња на оваа возраст процветуваат, постепено градејќи ги своите вештини и проширувајќи ги своите хоризонти, поттикнати од поволна и овозможувачка средина во семејството и заедницата која ги охрабрува да започнат да прават избор и да ја обликуваат својата сопствена иднина. Но, многу други заостануваат поради општествено-културните норми и дискриминаторските закони и практики.

„На 10-годишна возраст, девојчето во нашиот регион е на крстопат“, вели регионалниот директор на УНФПА, Алана Армитаж. „По кој пат ќе тргне не е важно само за нејзиниот живот. Важно е и за животот на сите нас. Затоа што сите добиваме кога едно девојче - сто девојчиња, генерација девојчиња - можат да го исполнат својот потенцијал: човечкиот капитал јакне, економиите се развиваат, богатството расте.“

Во Источна Европа и Централна Азија, девојчињата обично се добро образовани, а подоцна дури и ги надминуваат момчињата и младите мажи во високото образование, според додатокот објавен од Регионалната канцеларија на УНФПА.  

Full review

SWOP 2014 

Young people matter

They matter because an unprecedented 1.8 billion youth are alive today globally – and because they are the shapers and leaders of our future. (Slide 1)

They matter because they have inherent human rights that must be fulfilled.

Yet in a world of adult concerns, young people are often overlooked. Their voices are not heard. Their concerns are not taken into account. They are not consulted on matters that affect them and their future.

This needs to change. Not only because it puts have young peopled at risk – of lack of education and unemployment, of early pregnancy and sexually transmitted infections, of exclusion and poverty

Full review

"State of World Population – report 2013” teenage pregnancy in the countries of Eastern Europe and Central Asia is declining , but still the numbers are much higher than those in Western Europe.

In the region the highest numbers are located in Tajikistan with 54 births per 1,000 women aged 15-19 years. Next countries in the list are Georgia , Azerbaijan , Roamanija , Bulgaria and Turkey.

Teenage pregnancy is a health risk. Complications from pregnancy and childbirth are the leading causes of death of girls aged between 15 and 19 years in developing countries.

In the UNFPA report "State of World Population 2013 " there are statistics for all countries in the world followed by demographic indicators and specific indicators of particular importance for the process ICPD ( International Conference on Population and Development ) goals of the Programme of Action adopted before 20 years in Cairo .

Full review

Pages