Техничка информација за влијанието на пандемијата со Ковид-19 врз спроведувањето попис на населението

Број на страници: 12

Датум на објавување: Март 2020

Автор: УНФПА

Како резултат на тоа што светот се справува со ширењето на вирусот Ковид-19, УНФПА има за цел импликациите од појавата на оваа пандемија да ги адресира кон подготовки и спроведување на пописниот циклус во 2020 година. За 2020 и 2021 година се предвидува спроведување пописи во 150 земји (вклучително и 85 земји кои се дел од програмата на УНФПА) и затоа потенцијалното прекинување на пописниот циклус во 2020 година може да има големо значење.

Појавата на пандемијата Ковид-19 придонесува да се одложи или прекине спроведувањето на пописот во голем број земји, што може да влијае врз квалитетот на спроведувањето или да дојде до целосно откажување на пописните проекти. Домашното финансирање и финансирањето од страна на донатори, со цел спроведување пописи всушност може да бидат пренасочени за справување со вирусот Ковид-19, при што пописите ќе треба да поминат низ фаза на подготовка без неопходните основни финансиски средства. Неколку земји веќе донесоа одлука за одложување на пописите, додека пак, голем дел од другите земји допрва ќе донесат одлуки за одложување.