Намалување на бројноста на населението во Источна Европа

Прашања и Одговори за учесниците во креирање политики и застапувачи

Број на страници: 11

Датум на објавување: Октомври 2018

Автор: UNFPA ECCARO

Publisher: UNFPA ECCARO

Во неколку држави во Источна Европа, бројноста на населението се намалува. Десетте држави во во светот, каде намалувањето на населението се одвива најбргу, се наоѓаат во Централна и Источна Европа. Владите се загрижени за негативното влијание што намалувањето и стареењето на населението го имаат врз економијата, социјалните системи, инфраструктурата, па дури и националната безбедност.   

Но, кои се вистинските причини за намалување на бројноста на населението? Кои се последиците? И што значи ова за политиките коишто треба да се соочат со овој феномен? Овие куси Прашања и Одговори даваат одговори на овие прашања и разоткриваат одредени митови и погрешни сфаќања.