Минулі вакансії

Минати огласи за вработување

Duty station: Skopje
Closing date: 21 Јули 2021
Job title:                                             Programme Assistant (SRH-GBV) Level:                                                  G5 Position Number:                             00166777 Location:                                            Skopje, North Macedonia Full/Part time... Прочитај повеќе
Duty station: Skopje, North Macedonia
Closing date: 2 Јули 2020
Job title: NATIONAL POST - Programme Assistant, SC SB3, North Macedonia Country Office Job ID: 31219 Location: Eastern Europe, Central Asia Full/Part Time: Full-Time Regular/Temporary: Regular The Position The Programme Assistant provides programmatic support in the planning and implementation of... Прочитај повеќе
Duty station: Скопје
Closing date: 20 Март 2020
Назив на работното место:    Практикант за комуникации Локација:        УНФПА, Јордан Хаџи Константинов - Џинот 23, 1000, Скопје, Северна Македонија Полно/пола работно време:  Половина работно време (20 часа неделно) Времетраење:          3 месеци, со можност за продолжување од дополнителни 3... Прочитај повеќе

Pages