Events

Main events calendar

Past Events

12 August 2018 - 12 August 2018

Глобален

Меѓународен ден на млади

Меѓународниот ден на млади се одбележува секоја година на 12 август, согласно одлуката на Генералното собрание на ООН од 1999 година. Денот претставува одбележување на улогата на младите жени и мажи како значајни партнери во промоцијата на човековите права и развој. Овој ден е и можност да се подигне свеста за предизвиците со кои се соочуваат младите насекаде низ светот.

Details

12 August 2017 - 12 August 2017

Глобален

Меѓународен ден на млади 2017

12 Август секоја година се одбележува како Меѓународен ден на млади според одлуката на Генералното собрание на ООН од 1999 година. Овој ден претставува можност да се подигне свеста за предизвиците со кои се соочуваат младите насекаде низ светот. 

Details

11 July 2017 - 11 July 2017

Глобален

Светски ден на населението 2017

Светскиот ден на населението се одбележува од 1989 година. Оваа година темата на денот е „Планирање на семејството: Оспособени Луѓе, Развиени Нации“. Секоја инвестиција во семејно планирање го поттикнува економскиот и севкупниот развој на општествата.

 

Повеќе информации на следниот линк

Details

Pages