News

УНФПА - обука за минимален основен пакет на услуги за сексуално и репродуктивно здравје во услови на криза

12 November 2015

Од 12-14 ноември во Скопје, Канцеларијата на Фондот за население на обединетите нации заедно со Х.Е.Р.А. организираше обука за минимален основен пакет на услуги за сексуално и репродуктивно здравје во услови на криза

Од 12-14 ноември во Скопје беше организирана обука за минимален основен пакет на услуги за сексуално и репродуктивно здравје во услови на криза. Оваа обука беше наменета за здравствени работници кои што се вклучени при одговорот на здравствениот систем во нашата земја. Ова е само дел од активностите кои што ги спроведува канцеларијата на УНФПА во Скопје, а се дел од одговорот и справувањето на кризата со бегалците и мигрантите. Оваа обука, но и низа други активности кои што се дел од иницијативата се спроведуваат со поддршка на Министерство за здравство и во соработка со H.E.R.A.